Podpora

mceclip0


V roce 2020 získala firma Lunar Space s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Lunar Space s.r.o. na projekt LUNAR SPACE - PROFESIONÁLNÍ DESIGN PRO ZNAČKU v Praze za účelem Tvorby profesionálních marketingových výstupů pro značku. Očekávaným výstupem je design pro marketingové předměty, promo video, návrh obalů a design prodejních mrazáků. Projekt LUNAR SPACE - PROFESIONÁLNÍ DESIGN PRO ZNAČKU spolufinancován Evropskou unií.